Aangifte 2021

Onze vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 kunt u hier downloaden:

DOC  vragenlijst intax 2021

PDF vragenlijst intax 2021

UK intax questionnaire 2021 English

UITSTEL

Voor de aangifte van onze clienten verzoeken wij als belastingconsulent om uitstel voor het doen van aangifte. Uw aangifte hoeft dan niet voor 1 mei 2022 bij de belastingdienst binnen te zijn. Zo kunnen wij uw aangifte correct en zorgvuldig opstellen. Het uitstel loopt tot 1 mei 2023.
Wat telt: kwaliteit gaat voor snelheid.

VIA MACHTIGINGEN

Om u goed van dienst te kunnen zijn, kunnen wij voor onze clienten een VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) machtiging aanvragen.
U ontvangt dan een brief met daarin een activeringscode. Met deze code kunnen wij de vooraf ingevulde aangifte opvragen. Deze zullen wij gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van uw aangifte. U dient nog wel zelf uw bescheiden naar ons toe te sturen, omdat het kan voorkomen dat niet alle gegevens vermeld staan op de vooraf ingevulde aangifte. De vooringevulde aangifte vermeldt ook niets over werken in het buitenland en buitenlandse werkgevers.
De brief met de activeringscode mag u het graag direct naar ons e-mailen zodra u deze heeft ontvangen.

SBA

Voor clienten kunnen we toestemming vragen om de aanslagen Inkomstenbelasting rechtstreeks electronisch van de Belastingdienst te ontvangen. U krijgt daar thuis een bevestiging van met uitleg hoe u de toestemming desgewenst kunt intrekken