Aftrekbaarheid partneralimentatie verlaagd vanaf 2020

  • door

Fiscale veranderingen partneralimentatie

Ingaande 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimenatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in, dat de partneralimentatie in de meeste gevallen moet worden herberkend en worden verlaagd. De wijziging heeft dus ook gevolge voor de ex-partner die daarmee een lager bedrag zal ontvangen. Voor de ex-partner is dit een extra nadeel, omdat ook de duur van de partneralimentatie zal worden verkort. 

Verlaging aftrekbaarheid van de partneralimentatie

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiebetaler. Op dit moment is de aftrek voor partneralimentatie maximaal 51,95%. De regering gaat de maximale belastingaftrek van 51,95% in de komende jaren afbouwen naar een aftrek van 37,05% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er dan als volgt uit: 

2020 (46%) 

2021 (43%)

2022 (40%)  

2023 (37%)


Vooral de hogere inkomens (>€ 68,500,-) hebben minder belastingvoordeel door deze wijziging. De lagere en middeninkomens hebben weinig tot geen last van de wijziging. 

€75,- per maand minder bij €500,- partneralimentatie

Wanneer de alimentatiebetaler bijvoorbeeld €500,- per maand betaalt aan partneralimentatie, heeft de alimentatiebetaler na aftrek van 52% €240,- netto maandlast. Als de wijziging wordt doorgevoerd en bij aftrek tegen 37,05% wordt de netto maandlast €315,-. Het verschil tussen voor en na de wijziging is €75,- per maand.

Als de partneralimentatie is vastgesteld in 2019 of eerder, zal na 2020 de partneralimentatie opnieuw moeten worden uitgerekend. Als de alimentatie niet wordt aangepast, betaalt de onderhoudsplichtige te veel.