Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

Nederland heeft overeenkomsten met België en Duitsland over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus. Deze afspraken gelden vanaf 11 maart 2020 en zijn verlengd tot en met 30 september 2021. Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. De thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst mogen worden behandeld als dagen … Lees meer

BTW zeer kleine ondernemersregeling met terugwerkende kracht

BTW-ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 kunnen de kleineondernemersregeling voor de BTW toepassen zonder dat ze dit hoeven te melden aan de Belastingdienst. Dit is onlangs goedgekeurd door een ministerieel besluit. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. BTW-ondernemers die een jaaromzet hebben die lager is dan € 20.000 kunnen gebruikmaken van … Lees meer

Nieuw akkoord van vakbeweging en werkgevers moet flexwerk beperken

De vakbeweging en werkgevers hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het flexwerk wordt in dit akkoord sterk beperkt. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren. Ook krijgen uitzendkrachten beter betaald en moeten zelfstandigen minimaal 35 euro per uur verdienen. Dit zeggen ingewijden tegen de Volkskrant. Het akkoord … Lees meer

Aftrekbaarheid partneralimentatie verlaagd vanaf 2020

Fiscale veranderingen partneralimentatie Ingaande 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimenatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in, dat de partneralimentatie in de meeste gevallen moet worden herberkend en worden verlaagd. De wijziging heeft dus ook gevolge voor de ex-partner die daarmee een lager bedrag zal ontvangen. Voor de ex-partner is dit een extra nadeel, … Lees meer

Coronacrisis: bijzonder uitstel van betaling tot 1 april 2021

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis heeft het kabinet besloten een aantal fiscale maatregelen te verlengen. Een daarvan is het bijzonder uitstel van betaling. Hebt u nog geen bijzonder uitstel aangevraagd? Of hebt u dit wel aangevraagd, maar niet verlengd? Aanvragen of verlengen kan nu tot 1 april 2021. Daarmee vervalt de eerdere … Lees meer

Wonen in het buitenland en een lijfrente kapitaal omzetten in een periodioeke uitkering

Het Verbond van Verzekeraars heeft met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze in het buitenland wonen De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen … Lees meer