Intax
tax consultants

Belastingadvies internationaal

Nieuw op de aangifte 2022

Scholingsuitgaven
vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. U kunt wel een STAP-BUDGET aanvragen bij het UWV. https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
Het budget is beperkt, ongeveer 200.000 personen per jaar kunnen een scholing volgen

Tarief voor aftrekposten - ook aftrek eigen woning
Aftrekposten zijn niet echt aftrekposten meer, u mag ze niet van het inkomen halen en belastingvoordeel genieten over het hoogste tarief. het voordeel van aftrekposten is maximaal 40%. In 2023 is het maximum voordeel van aftrekposten 36,93%.

Zelfstandigenaftrek
Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd.

Thuiswerkkosten
Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten van €2 per dag te ontvangen.