Intax
tax consultants

Belastingadvies internationaal

Nieuw op de aangifte 2022

Scholingsuitgaven
vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. U kunt wel een STAP-BUDGET aanvragen bij het UWV. https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
Het budget is beperkt, ongeveer 200.000 personen per jaar kunnen een scholing volgen

Tarief voor aftrekposten - ook aftrek eigen woning
Aftrekposten zijn niet echt aftrekposten meer, u mag ze niet van het inkomen halen en belastingvoordeel genieten over het hoogste tarief. het voordeel van aftrekposten is maximaal 40%. In 2023 is het maximum voordeel van aftrekposten 36,93%.

Zelfstandigenaftrek
Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd.

Thuiswerkkosten
Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten van €2 per dag te ontvangen.Enter your subtitle here

You can use content blocks to arrange your articles, large texts, instructions. Combine these blocks with media blocks to add illustrations and video tutorials. You can use various content blocks to work with your text. Add quotations, lists, buttons. Select your text to change its formatting or add links. Mobirise is a simple website builder that helps you create amazing web pages without knowing any code.