Wonen in het buitenland en een lijfrente kapitaal omzetten in een periodieke uitkering

  • door

Het Verbond van Verzekeraars heeft met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze in het buitenland wonen

De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande lijfrente- of pensioenuitkering ontvangen, omdat ze geen nieuw contract konden sluiten met de verzekeraar die de uitkering moest verrichten. Met als gevolg dat de lijfrente- of pensioenuitkering volgens de belastingwet als een afkoop werd behandeld en er dus belasting verschuldigd was. Dat alles kon ertoe leiden dat de geëmigreerde Nederlanders in één keer met de fiscus moesten afrekenen in plaats van over een reeks van jaren zoals dat normaal gesproken het geval is.

De belemmeringen zijn grotendeels weggenomen, nu zowel de opbouw- als de uitkeringsfase bij een verzekeraar onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als één contract. Dan is er geen sprake van een nieuwe overeenkomst en dus ook niet van grensoverschrijdende dienstverrichting. Dat betekent namelijk dat geëmigreerde Nederlanders in de meeste gevallen wel periodiek een lijfrente- of pensioenuitkering kunnen ontvangen.

Het Verbond heeft de oplossing in een circulaire vastgelegd. De oplossing geldty alleen voor klanten die op het moment van omzetting nog in het buitenland wonen. er zijn geen problemen als klanten bij de ingangsdatum van de lijfrente of het pensioen weer in Nederland wonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.